Predseda - veliteľ

Predseda - veliteľ

Vladimír Monček

Telefón: +421 917536990

Email: