Vypaľovanie trávy sa stalo národným športom

18.05.2013 14:09

 

Z nevinne vyzerajúceho vypaľovania trávy často dochádza k požiarom veľkého rozsahu.

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Problém vypaľovania trávy spočíva v nezodpovednosti a nízkej uvedomelosti občanov, ktorí sa k vypaľovaniu uchyľujú.

Pritom si vôbec neuvedomujú, aké dôsledky môže mať takéto nekontrolované vypaľovanie, a to hlavne v prípade nepriaznivých poveternostných podmienkach – sucho a veterné počasie.
Výjazdy sú každý týždeň

Hoci sa tráva začína vypaľovať už na jar, nepriaznivé počasie posunulo „aktivity“ tých, ktorí ohne na odstránenie suchej trávy zapaľujú.

Hasiči z Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (OR HAZZ) v Považskej Bystrici a Hasičskej stanice Púchov vedia svoje. Každý týždeň vychádzajú k požiarom, spôsobeným vypaľovaním trávy.
Vypaľovací kolotoč

Ten začína už na jar. Riaditeľ OR HaZZ v Považskej Bystrici Zdeno Tarabík tvrdí, že vypaľovaniu trávy sa úplne zabrániť nedá. „Robíme však všetko preto, aby ich bolo čo najmenej. Robíme opatrenia, aby sa vypaľovaniu do maximálne možnej miery zabránilo. Zintenzívňujeme kontrolnú činnosť našich príslušníkov oddelenia požiarnej prevencie priamo v teréne. Ďalšou možnosťou je informovanie a upozorňovanie verejnosti prostredníctvom médií, besied v školách a rozhlasových relácií v obciach. Na základe našich skúseností má však informačná kampaň proti vypaľovaniu trávy, paradoxne, aj záporný efekt, ktorý spočíva v skutočnosti, že uvedomelí občania nepotrebujú byť upozorňovaní na to, aby nekonali protizákonne a pre tých „menej“ uvedomelých je to signál na to, že nastal pre nich ten „pravý čas“,“ hovorí riaditeľ hasičov.
Môže sa vymknúť spod kontroly

Hasiči na problém dôrazne upozorňujú. „Je príčinou vzniku veľkého množstva požiarov nielen so značnými materiálnymi škodami. Veľmi často pri nich dochádza aj k vážnym zraneniam osôb a niekedy si takýto požiar vyžiada tú najvyššiu daň – ľudský život,“ dodá Tarabík.

Riaditeľ tvrdí, že každý rok sa opakujú situácie, pri ktorých dochádza k vzniku zbytočných škôd, ku ktorým by nemuselo dôjsť. Stačila by zvýšená opatrnosť a hlavne zodpovednejšie sa správanie občanov.

„Z nevinne vyzerajúceho vypaľovania trávy často dochádza k požiarom veľkého rozsahu, a to hlavne k lesným požiarom. Lesné požiare spôsobujú každoročne veľké materiálne, ale aj nezanedbateľné ekologické škody. Najviac lesných požiarov vzniká v jarných, ale aj v letných mesiacoch, júl a august. Najčastejšou príčinou lesných požiarov je neopatrnosť a nedbanlivosť ľudí pri používaní otvoreného ohňa vo voľnej prírode,“ ozrejmuje riaditeľ hasičov.
Čísla varujú

V okrese Považská Bystrica pri vypaľovaní trávy a suchých porastov vzniklo 30 prípadov požiarov. V okrese to bolo 19 prípadov požiarov, pri oboch okresoch to bolo s priamou škodou asi sedemsto eur.

Za to, že fyzická osoba vypaľuje porasty alebo zakladá oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť, môže dostať pokutu až do výšky 331 eur. Právnická osoba môže zaplatiť pokutu až do výšky 16 596 eur.


Čítajte viac: https://povazska.sme.sk/c/6804081/vypalovanie-travy-sa-stalo-narodnym-sportom.html#ixzz2Te5BzF97