Vymenovanie nového prezidenta HaZZ

03.05.2012 13:28

V utorok 1. mája 2012 bol ministrom vnútra SR Robertom Kaliňákom vymenovaný do funkcie prezidenta Hasičského a záchranného zboru plk. JUDr. Alexander Nejedlý, ktorý sa do funkcie vracia po deviatich mesiacoch.

Plk. JUDr. Alexander Nejedlý bol oficiálne vymenovaný 02. mája 2012 za účasti ministra vnútra SR Roberta Kaliňáka a štátnych tajomníkov Ministerstva vnútra SR Jozefa Bučeka a Mariána Saloňa v priestoroch Prezídia Hasičského a záchranného zboru v Bratislave.

Staronový 47-ročný prezident aktívne pôsobí v oblasti ochrany pred požiarmi a záchranárstva už od svojich 18 rokov, keď začínal ako zásahový hasič, neskôr zastával funkciu zisťovateľa príčin požiarov, vedúceho operatívno-technického oddelenia, riaditeľa Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach. Následne bol v roku 2008 vymenovaný do funkcie prezidenta Hasičského a záchranného zboru.

Alexander Nejedlý nastupuje do funkcie prezidenta Hasičského a záchranného zboru s odhodlaním neodkladne riešiť momentálny stav v zbore. Prioritne chce pracovať na zefektívnení interného systému v Hasičskom a záchrannom zbore prostredníctvom eliminácie administratívnych procesov v prospech navýšenia počtu zásahových hasičov, zjednodušiť riadiaci aparát s hlavným zámerom odstrániť nadbytočné a duálne kroky a vhodne rozdeliť pridelené finančné prostriedky zo štátnej pokladnice. Zároveň bude pokračovať v procese budovania koordinačných stredísk a IZS v podmienkach zboru a v postupnej odbornej profesionalizácii dobrovoľných hasičských jednotiek.