Puriadané súťaže

12.09.2011 07:21

 

OV DPO Ilava
XVI. ročník súťaže ""O cenu primátora mesta Dubnica nad Váhom"","
25.6.2011 o 14,00 hod., areál IV: ZŠ, J.Tančibok, 0944-168 661
IX. ročník súťaže žiakov - "Memoriál Ferdinanda Mončeka",
3.7.2011 o 14,00 hod., futbalové ihrisko, V. Monček, 0948-010 971
XIX. ročník súťeže "O cenu obce Pruské",
3.7.2011 o 9,00 hod., futbal. ihrisko, V. Monček, 0948-010 971
V. ročník súťaže žiakov "O pohár DHZ Ladce" - PÚ od stroja s vodou,
26.6.2011 o 10,00 hod., futbal. ihrisko, Ing. P. Bračík, 0915-795 806
II. ročník súťaže "O pohár starostu obce Mikušovce",
august 2011, futbal. ihrisko, D. Kopačka, 0908-211 579

 

OV DPO Trenčín
IX. ročník nočnej pohárovej súťaže v Motešiciach,"
28.5.2011, Motešice, S. Hučínová, 0903-614 175
IX. ročník súťaže - "Memoriál Vladimíra Hladkého",
3.7.2011, Trenč. Stankovce, B. Hladký, 0908-492 360
Súťaž "O pohár starostky obce Soblahov",
16.7.2011, Soblahov, M. Kohút, 0910-812 370
XXIII. ročník súťaže "O putovný pohár starostky obce Svinná",
31.7.2011, Svinná, J. Filko, 0903-882 893
IX. ročník súťaže "O pohára primátora mesta Trenčín",
6.8.2011, Záblatie, J. Michlík, 0902-300 915

 

OV DPO Považská Bystrica
Nočná súťaž ""O pohár DHZ Praznov"","
9.7.2011 o 22,00 hod.,, ihrisko TJ, L. Miškech, 0918-087 193
XVIII. ročník súťaže "O pohár Štefana Záhradníka",
7.8.2011 o 1,00 hod., Pružina, ihrisko TJ, P. Kupček, 0902-688 254
X. ročník súťaže "O pohár starostu obce",
21.8.2011 o 11,00 hod., Stupné, P. Krajčoviech, 0915-227 687

 

OV DPO Púchov
Hasičský trojboj detí,"
11.6.2011 o 13,30 hod., Gorazdova, Púchov, J. Ridzik st., 0910-945 951
Pohárová súťaž DHZ Streženice,
26.6.2011, ihrisko TJ, P. Karas, 0915-150 194
Pohárová súťaž DHZ Ihrište,
26.6.2011 o 14,00 hod., areál DHZ, J. Dvorský, 0904-263 254
XXVII. ročník súťaže "O zlatú prilbu DHZ Lúky",
3.7.2011 o 9,00 hod., areál DHZ, L. Repatý, 0907-885 634
Súťaž "O pohár predsedu predstavenstva RONA a.s. Lednické Rovne",
9.7.2011 o 9,30 hod., pri kostole, J. Rendek,0908-663 657
Súťaž "O putovný pohár DHZ Mostište",
10.7.2011 o 9,00 hod., areál DHZ, B. Janček ml., 0907-758 253
Súťaž "O putovný pohár DHZ Horovce",
10.7.2011 o 14,00 hod., ihrisko TJ, P. Papuča, 0908-625 156
XVII. ročník súťaže "O putovný pohár DHZ Zbora",
16.7.2011 o 12,00 hod., areál DHZ, M. Reksa, 0908-752 416
Pohárová súťaž DHZ Dohňany,
17.7.2011 o 10,30 hod., ihrisko TJ, P. Galda, 0907-731 472
Pohárová súťaž DHZ Lednica,
17.7.2011 o 13,00 hod., E. Majerko, 0903-667 535
Nočná pohárová súťaž DHZ Podhorie,
16.7.2011 o 21,30 hod., areál DHZ, P. Kvocera, 0914-371 247
Nočná pohárová súťaž DHZ Nosice,
9.7.2011 o 22,00 hod., areál DHZ, Ing. P. Rosina, 0907-421 666
Pohárová súťaž DHZ Dubková,
31.7.2011 o 9,00 hod., J. Svorcík, 0908-765 489
Pohárová súťaž DHZ Horná Brezica,
31.7.2011 o 14,00 hod., R. Ivaniš, 0915-750 948
Nočná pohárová súťaž DHZ Mostište,
31.7.2011, areál DHZ, B. Janček ml., 0907-758 253
Pohárová súťaž DHZ Horenická Hôrka,
7.8.2011 o 11,00 hod., areál DHZ, M. Kamenický, 0903-955 726
Pohárová súťaž DHZ Nosice,
13.8.2011 o 9,00 hod., areál DHZ, Ing. P. Rosina, 0907-421 666
Súťaž "O putovný pohár primátora mesta Púchov",
14.8.2011 o 9,00 hod. pri HZ, J. Ridzik st., 0910-945 951
Memoriál J. Garega - DHZ Kvašov,
14.8.2011 o 11,00 hod., areál TJ, J. Burian, 0902-829 871
Pohárová súťaž DHZ Záriečie,
21.8.2011 o 9,00 hod., areál ZŠ, J. Martiško, 0911-172 603
Pohárová súťaž DHZ Vydrná,
28.8.2011 o 9,30 hod., pri KD, J. Gášek,0907-527 406
Hasičský útok detí DHZ Púchov,
3.9.2011 o 10,00 hod., Gorazdova, J. Ridzik st., 0910-945 951
Súťaž MH DHZ Kvašov,
3.9.2011 o 13,00 hod., areál TJ, J. Burian, 0902-829 871
Hasičský dvojboj detí DHZ Púchov,
8.10.2011 o 10,00 hod., Gorazdova, J. Ridzik st., 0910-945 951

 

OV DPO Žilina
Súťaž mladých hasičov ""O pohár Pyrostop"","
25.6.2011, o 8,00 hod., Žilina-Trnové, Rudolf Huliak, 010 01 Ipeľská 20, Žilina
Súťaž "O reliéf sv. Floriána",
18.6.2011 o 14,00 hod., Žilina - Trnové, Roman Huliak, Dolná Trnovská 47, 010 01 Žilina
Nočná súťaž "O putovný pohár starostu obce Dolný Hričov",
9.7.2011, Dolný Hričov, P. Balay, ul. Mládeže 384, 013 41 Dolný Hričov
XV. ročník súťaže "O putovný pohár primátora mesta Žilina",
14.8.2011 o 10,00 hod., Brodno - areál Toboľky, A. Mačica, 0903-502 582
Súťaž "O putovný pohár starostu obce Lietavská Svinná,
27.8.2011, Liet. Svinná, M. Grečnár, 013 11 Lietavská Svinná 243
Súťaž "O putovný pohár SNP",
27.8.2011, Fačkov, R. Rolínec, 013 16 Fačkov 42

 

OV DPO Bytča
III. ročník súťaže - ""Floriánska 500"","
7.5.2011 o 11,00 hod., Kolárovice - Potoky, J. Klunda, 0907-578 020
Detská súťaž "O pohár riaditeľa CVČ Štiavnik",
12.6.2011 o 13,00 hod., Setechov, P. Adamík, 0902-276 149
Detská súťaž "O pohár riaditeľa ZŠ Kolárovice",
18.6.2011 o 10,00 hod., Kolárovice - ZŠ, J. Klunda, 0907-578 020
Detská súťaž "O pohár riaditeľa CVČ Bytča",
26.6.2011 o 10,00 hod., Petrovice, Š. Chlebina, 0907-250 095
XX. ročník súťaže "O pohár DHZ Hliník"
9.7.2011, Hliník, deti o 11,00 hod., dospelý o 14,00 hod., M. Frolo, 0905-560 329
III. ročník súťaže "O pohár okrskového veliteľa",
24.7.2011 o 13,00 hod., Petrovice, Š. Chlebina, 0907-250 095
I. ročník súťaže "O pohár DHZ Kotešová",
30.7.2011 o 14,00 hod., Kotešová, J. Mičian, 0904-053 039
VI. ročník súťaže "O putovnú skalu DHZ Jablonové",
6.8.2011 o 14,00 hod., Jablonové, P. Tarhaj, 0915-432 062
XXXVI. ročník súťaže "O pamätnú prilbu zakladateľa DHZ Bytča",
7.8.2011 o 9,00 hod., Bytča, J. Gärtner, 0903-040 483
XI. ročník nočnej súťaže "O putovnú sekreku DHZ Hlboké nad Váhom",
13.8.2011 o 21,00 hod., Hlboké nad Váhom, Ľ. Martinický, 041-5522 445
V. ročník súťaže do vrchu "O pohár Štefana Molíka",
13.8.2011 o 14,00 hod.,, Kolárovice - vrchy, E. Záhumenský, 0905-847 330
Detská súťaž "O pohár DHZ Predmier",
20.8.2011 o 11,00 hod., Predmier, M. Mináriková, 0905-791 680
XVI. ročník súťaže "O poutovný pohár obce Predmier",
20.8.2011 o 14,00 hod., Predmier, M. Mináriková, 0905-791 680
IV. ročník nočnej súťaže "O pohár DHZ Predmier",
20.8.2011 o 20,30 hod., Predmier, M. Mináriková, 0905-791 680
Branný pretek detí,
10.9.2011 o 11,00 hod., Kolárovice - Potoky, J. Klunda, 0907-578 020
"Dobrák" - I. ročník súťaže jednotlivca,
17.9.2011, o 13,00 hod., Kolárovice - Potoky, J. Klunda, 0907-578 020