Poďakovanie za brigádu

01.06.2012 17:25

 

Starosta obce ďakuje členom Dobrovoľného hasičského zboru v Pruskom a občanom, ktorí sa v utorok 29. 05. 2012 a v stredu, 30. 05. 2012 zúčastnili brigády pri čistení a údržbe zelene na námestí a okolo farského kostola.
Brigády sa zúčastnili: p. Jozef Petrušek st., p. Mária Petrušková, p. Ján Pecucha, p. Ľubomíra Pecuchová, p. Ferdinand Machala, p. Alena Machalová, p. Eva Zlatošová, p. Emília Machalová, p. Ing. Mária Mončeková a p. Ing. Mariana Holušová-Ružičková.MUDr. Viliam CÍBIK, PhD. - starosta obce