Banner Maker

Zloženie výboru DHZ:

 

Predseda: Anton Pagáč

Podpredseda – veliteľ: Vladimír Monček

Podpredseda – prevencia:

Tajomník:

Pokladník:

Organizačný referent:

Referent mládeže:

Strojník:

Materiálovo – technický referent:

Revízna komisia: