Banner Maker

Ako sa stať členom DHZ ?

 

Členom DHZ môže byť každý občan SR, ktorý dovŕšil 15 rokov veku, riadi sa stanovami a programom činnosti DHZ, podieľa sa na jej činnosti, platí členské príspevky a pracuje v DHZ v obci. Členovia vo veku od 15 do 18 rokov tvoria požiarnický dorast. Do DHZ vstupujú so súhlasom ich zákonných zástupcov.

 

Člena prijíma do DHZ výbor dobrovoľného hasičského zboru s povinnosťou informovať Valné zhromaždenie členov DHZ. Potvrdením o členstve je členský preukaz vydaný Okresným výborom Dobrovoľnej požiarnej ochrany.

Zoznam členov DHZ

  

P.č. Priezvisko Meno Rok nar. Rok vst.
         
1 Barták Anton 1943  
2 Beňo Milan    
3 Buday Pavol 1931  
4 Janeček Jozef 1988  
5 Janík Jozef 1945  
6 Krajmer Ľubomír    
7 Krajmer      
8 Krajmerová Alojzia    
9 Krivoklátsky Ing. Marián    
10 Krnáč Jozef 1947  
11 Krnáč Pavol 1948  
12 Kvasnička Jozef    
13 Machala Ladislav 1950  
14 Machala Ferdinand    
15 Machalová      
16 Matula Jozef 1943  
17 Matuščinová Helena    
18 Minárik František 1943  
19 Minárik Ladislav    
20 Monček Vladimír    
21 Monček Matej    
22 Monček Vladimír ml.    
23 Monček Ľubomír    
24 Mončeková Ing. Mária    
25 Pagáč Anton 1943  
26 Pagáč Gustav 1945  
27 Pagáč Štefan    
28 Pecucha Ján    
29 Pecucha Matej    
30 Pecuchová      
31 Petrúšek Jozef 1955  
32 Petrúšek Jozef ml.    
33 Petrúšek Vladimír    
34 Petrúšková Mária    
35 Petrúšková      
36 Prekop Pavol    
37 Remšík Alojz    
38 Studený Pavol 1943  
39 Šumajová Mária    
40 Zlatoš Jozef 1943  
41 Zlatoš Jozef    
42 Zlatoš Marián    
43 Zlatošová Ing. Eva    
44 Žilka Miroslav