Banner Maker

Do nášho okrsku patria nasledovné DHZ obcí:

 DHZ Pruské

 DHZ Bohunice

 DHZ Krivoklát

 DHZ Vršatské Podhradie

 DHZ Dulov

 DHZ Tuchyňa

 DHZ Mikušovce

 DHZ Červený Kameň