Názov: Dobrovoľný hasičský zbor Pruské

Právna forma: Občianske združenie

 

Sídlo: 018 52 Pruské

 

IČO: 1774741401

 

Číslo účtu/banka: 362012678/0900   Slovenská sporiteľňa, pobočka Ilava

 

Štatutárny zástupca: Anton Pagáč, predseda

  anton.pagac@gmail.com

 

Telefón: 0903319380

 

Umiestnenie požiarnej zbrojnice


Zobraziť DHZ na väčšej mape