Banner Maker

Pohárové súťaže v roku 2014

OV DPO Ilava:
XII. ročník pohárovej súťaže žiakov – memoriál Ferdinanda Mončeka, 29.6.2014 o 14,00 hod., Pruské, V. Monček, 0917 224 860
XII. ročník súťaže o cenu obce Pruské, 6.7.2014 o 9,00 hod., Pruské, V. Monček, 0917 224 860
V. ročník súťaže o Pohár starostu obce Mikušovce, 3.8.2014, Ihrisko, D. Kopačka, 0908 211 579
II. ročník súťaže o Pohár DHZ Dulov, 10.8.2014 o 13,00 hod., ihrisko, P. rafaj, 0904 224 708, D. Mišíková, 0911 309 195
II. ročník nočnej súťaže DHZ Bolešov, 31.8.2014 o 21,00 hod., ihrisko, P. Prna, 0908 185 527
XVIII. ročník súťaže o cenu primátora mesta Dubnica nad Váhom, 23.8.2014 o 14,00 hod., areál ZŠ P.Demitru, J. Tančibok 0944 168 866

 

 

OV DPO Považská Bystrica:
Súťaž o Pohár Štefana Záhradníka, 3.8.2014 o 10,00 hod., ihrisko, P. Kupček, 0902 688 254
Súťaž o Pohár starostu obce Stupné, 17.8.2014 o 11,00 hod., ihrisko TJ, P. Krajčoviech, 0915 227 678
Pohárová súťaž DHZ Tŕstie, 24.8.2014 o 12,00 hod., ihrisko TJ, T. Kabzan, 0911 611 611
Pohárová súťaž DHZ Brvnište, 12.7.2014 o 13,00 hod., ihrisko TJ, Ing. P. Melicher, 0904 968 621
Nočná pohárová súťaž DHZ Pružina, 30.8.2014 o 21,00 hod., ihrisko TJ, P. Kupček, 0902 688 254

 

 

OV DPO Púchov:
Hasičský trojboj detí, 14.6.2014 o 10,00 hod., ZŠ Gorazdova, Púchov, J. Ridzik, 0910 945 951
Pohárová súťaž DHZ Streženice, 22.6.2014 o 13,00 hod., areál DHZ, P. Karas, 0915 150 194
Pohárová súťaž DHZ Ihrište, 29.6.2014 o 13,00 hod., areál DHZ, J. dvorský, 0904 263 254
XXX. ročník súťaže o Zlatú prilbu DHZ Lúky, 6.7.2014 o 9,00 hod., areál DHZ, P. Martinko, 0903 894 488
Súťaž o pohár predsedu RONA Led. Rovne, 12.7.2014 o 9,30 hod., pri kostole, J. Rendek, 0908 663 657
Súťaž o putovný Pohár DHZ Horovce, 13.7.2014 o 14,00 hod., ihrisko, P. Papuča, 0908 625 156
Súťaž o putovný Pohár DHZ Mostište, 12.7.2014 o 10,00 hod., areál DHZ, B. Janček ml., 0907 758 253
Nočná pohárová súťaž DHZ Horná Breznica, 4.7.2014 o 21,30 hod., ihrisko, R. Ivanič, 0915 750 948
Nočná pohárová súťaž DHZ Nosice, 5.7.2014 o 22,00 hod., areál DHZ, Ing. P. Rosina, 0907 421 666
Hasičská stovka DHZ Púchov, 28.6.2014, o 13,00 hod., ZŠ Gorazdova, J. Ridzik st., 0910 945 951
XX. ročník súťaže o putovný Pohár DHZ Zbora, 19.7.2014 o 11,00 hod., areál DHZ, M. Reksa, 0908 752 416
Nočná pohárová súťaž DHZ Podhorie, 12.7.2014 o 22,00 hod., areál DHZ, P. Kvocera, 0914 371 247
Pohárová súťaž DHZ Dohňany, 20.7.2014 o 10,30 hod., ihrisko, P. Galda, 0907 731 472
Pohárová súťaž DHZ Lednica, 20.7.2014 o 13,00 hod., E. Majerko, 0915 405 019
Pohárová súťaž DHZ Dubková, 27.7.2014 o 9,00 hod., J. Svorčík, 0908 765 489
Pohárová súťaž DHZ Horenická Hôrka, 2.8.2014 o 13,00 hod., areál DHZ, M. Kamenický, 0903 955 726
Nočná pohárová súťaž DHZ Mostište, 2.8.2014 o 21,30 hod., areál DHZ, B. Janček, 0907 758 253
Pohárová súťaž DHZ Nosice, 9.8.2014 o 9,00 hod., areál DHZ, Ing. P. Rosina, 0907 421 666
Súťaž o putovný Pohár primátora mesta Púchov, 10.8.2014 o 9,00 hod., pri HZ, J. Ridzik st., 0910 945 951
Memoriál J. Gerega – DHZ Kvášov, 17.8.2014 o 11,00 hod., areál TJ, R. Gereg, 0908 857 548
Súťaž o Pohár starostu obce Beluša, 30.8.2014 o 9,00 hod., pri OcÚ, T. Veteška, 0903 272 664
Hasičský útok detí - DHZ Púchov, 30.8.2014 o 10,00 hod., ZŠ Gorazdova, J. Ridzik st., 0910 945 951
Súťaž MH – DHZ Kvašov, 30.8.2014 o 13,00 hod., areál TJ, R. Gereg, 0908 857 548
Pohárová súťaž DHZ Vydrná, 31.8.2014 o 9,30 hod. pri KD, J. Gášek, 0908 527 406
Pohárová súťaž starostov obcí okresu Púchov – DHZ Dohňany, 21.9.2014 o 10,30 hod., ihrisko TJ, P. Galda, 0907 731 472
Hasičský dvojboj detí – DHZ Púchov, 4.10.2014 o 10,00 hod., ZŠ Gorazdova, J. Ridzik st. 0910 945 951